Avoimia kirjeitä Tapiolaan...

Avoimet kirjeet seuraaville Vahinko-Tapiolan edustajille:Toimitusjohtaja Juha Seppänen

Hyvä Juha Seppänen.

Vakuutusyhtiön johtaminen ei liene "maailman helpointa puuhaa", vaikkei toimitusjohtajan kädenjälki näykään jokaisessa tehdyssä korvauspäätöksessä. Eikä tule näkyäkään.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajana olette ollut luomassa Tapiolasta omistajiensa kaltaista, näköistä, tuntuista - siis yhtiötä, johon sekä omistajat, jotka odottavat panokselleen tuottoa, että "koko suuri yleisö", eikä siis vain maksavat asiakkaat vaan myös yhteiskunta voivat luottaa. Näin käy yhtiöelämän kiertokulku.

Toimitusjohtajan tulee luottaa myös siihen, että hänen alaisensa tekevät työnsä sillä huolellisuudella ja tarkkuudella ja tasapuolisuudella, jota yhtiön asiakkaat voivat odottaa - ei sen enempää, eikä sen vähempää - vaikka joskus mieltä kirvelisi. Tämähän on se kaikkien tuntema resurssi/työmotivaatio -kysymys. Näin on ollut kautta maailman sivun ja näin on vastedeskin.

Kun sitten Tapiola -rattaista alkaa kuulua nitinää ja natinaa ja yhtiön ulkopuolelta tulee signaaleja, jotka häiritsevät "vakuutusharmoniaa" ja kun ne signaalit kantautuvat Teidän, siis Vahinko-Tapiolan toimitusjohtajan korviin, on ehkä soveliasta siirtyä kuuntelemaan tämän sinfonian säröä, kristallilasin epäpuhdasta sointia - ei niinkään "mikä siellä nitisee ja kitisee?" -ajatuksella, vaan pohtien "miksi siellä nitisee ja kitisee?". Siinä näkyköön Teidän kädenjälkenne.

Olen Teidän johtamanne Vahinko-Tapiolan asiakas, joka kokee itsensä kaltoin kohdelluksi vakuutustapahtumassa, joka sai alkunsa peräänajotapauksesta Inarin kirkonkylällä torstaina 20.7.2006 noin kello 17.25. Eikä loppua ole näköpiirissä.Siksi tämä avoin kirjeeni Teille, hyvä Juha Seppänen.

Olen lähestynyt Teitä sähköpostitse tässä asiassa (tosin ilman vastakaikua) eli asia ei liene Teille aivan vieras, mutta muistinvirkistykseksi ei olisi haittaa - aikanne niin salliessa - tutustua tämän websivustoni sanomaan eli siihen, kuinka Tapiola käsitteli tämän liikennevahingon korvaustapahtuman. Tyylipisteitä on jaossa hyvin niukalti.

Olen laatinut tämän sivustoni "kevyellä mielin, mutten kevytmielisesti - ehkä joukossa on ripaus sarkasmia tai jopa satiiria..." - vakavilla asioilla ei kannata tehdä pilaa...
Nauraisin jos voisin, mutta en enää jaksa - naurakoot nyt vuorostaan muut!

Mikäli aikanne on niin varattua, ettette millään ehdi tutustumaan tähän viestiini, joka on suunnattu - ei vain Teille Vahinko-Tapiolan toimitusjohtajana (ja ainakin teknisesti ottaen vastuullisena alaistenne toiminnasta) - vaan myös "kaikille asiasta kiinnostuneille, siis ns. suurelle yleisölle" - niin pyytäkää ihmeessä vaikkapa asiantuntijaanne Antti Jutilaa kertomaan tämän viestini ydin ja sanoma.

Esitin Antti Jutilalle hänen lähestyttyään minua puhelimitse ja sähköpostitse joulukuun alkupuolella, että hän tutustuisi ensin kokonaisuudessaan tämän liikennevahingon yhteydessä syntyneeseen aineistoon, pohtisi niitä mahdollisia syitä, miksi ollaan siinä tilanteessa missä ollaan ja sitten hän, siis Jutila - mahdollisuuksiensa mukaan - keskustelisi myös sekä Teidän, että yksikönjohtaja Simo Rinteen kanssa.

Tokihan Teidän on hyvä Vahinko-Tapiolan toimitusjohtajana hyvä tietää, mitä yhtiössänne tapahtuu. Eikö totta?

Carpe diem...

Ystävällisin terveisin ja Hyvää Uutta Vuotta 2007 toivottaen...

Hannu Mikkonen
Vahinko-Tapiolan asiakas
Kaamasentie 815
99870 Inari
Yksikönjohtaja Simo Rinne

Hyvä Simo Rinne.

Joulunpyhät on menneet, uusi vuosi on aivan ikkunan alla, mutta se ei estä etenemästä valittuun suuntaan tai tekemästä uusia, hyviä ja oikeudenmukaisia päätöksiä!

Lupasin teille, että julkaisen kaiken (tietyin rajoittein!) minun ja Vahinko-Tapiolan välisen viesti- ja muun liikenteen, mikä liittyy Inarissa torstaina 20.7.2006 noin kello 17.25 sattuneeseen liikennevahinkoon. Kas tässä!

Olen perehtynyt huolella yhtiönne tekemiin korvausratkaisuihin, jotka kulminoituvat:
 • 8.8.2006 Wiola Lausniemen sähköpostitse minulle ilmoitamaan Tapiolan päätökseen,
 • 10.8.2006 Kaija Rättyän allekirjoittamaan kirjeelliseen päätökseen ja kun reklamoin Kaija Rättyän päätöksestä
 • 21.8.2006 Teidän allekirjoittamaanne, vaikkakaan Kaija Rättyän 10.8.2006 allekirjoittamaa korvauspäätöstä muuttamattomaan päätökseenne.
Olen myös luetuttanut yhtiönne tekemät päätökset ja eri osapuolten lausunnot (asianosaiset, oma vahinkoilmoitukseni asianomistajana, poliisin tutkintailmoituksen jne.) puolueettomilla asiantuntijoilla.

Yhtä kaikki
Tähän materiaaliin tutustuneet asiantuntijat ovat poikkeuksetta päätyneet samaan ratkaisuun, kuin minä (vaikka maallikko olenkin), eli että "Vahinko-Tapiola näyttäisi perustaneen korvauspäätöksensä pääosin peräänajajaa suosiviin ja peräänajetun kannalta raskauttaviin lausumiin poimien vielä lausumia ilmeisen valikoivasti....". Miksi?

Haastattelemieni asiantuntijoiden mielestä näyttäisi myös siltä, että "Vahinko-Tapiola on ilmeisesti jättänyt kokonaisuudessaan huomioimatta peräänajetun auton omistajan vahinkoilmoituksessaan esille tuomia asioita, kuten mm. peräänajetun auton jarruvalojen toimivuuden, vaikka ne oli testattu ja toimiviksi todettu heti vahinkopaikalla..." Miksi?

Samoin näyttää jääneen merkityksettä peräänajetun auton puuttuvat jarrutusjäljet. Siitäkin huolimatta, että korostatte päätöksessänne edellä ajaneen "seinään pysähtymistä". Miksi?


Siksi tämä avoin kirjeeni Teille hyvä Simo Rinne.


Avoin kysymys:

Kun yhtiönne päätyi tähän ratkaisuun, miten määrittelitte painoarvon (so. uskottavuuden) kummankin osapuolen seuraaville väittämille:

Peräänajettu eli asianosainen PM ja asianomistaja Hannu Mikkonen
 • "Mercedes oli täysin liikennekelpoisessa kunnossa, asianomistajana voin sen teille kertoa" (HM)
 • "peräänajajan väitettyä kolaripaikalla etteivät jarruvalot toimineet tai ei peräänajaja niitä ainakaan huomannut, jarruvalot testattiin heti ja ne toimivat" (HM)
 • "kun Mersu oli ajettu kotiini illalla 19.00 maissa, testasin ajoneuvon kaikki valot: jarruvalot toimivat moitteettomasti - ainoastaan oikean takavilkun polttimon henkulanka oli katkennut tärähdyksessä (niin ja se oikean etusumuvalon poltin oli pimeänä - sehän todettiin myös vuosikatsastuksessa)" (HM)
 • "kuljettaja ei tehnyt äkkijarrutusta, koska siihen ei ollut mitään syytä, eikä äkkijarrutusta puoltavia jälkiä ollut havaittavissa" (PM/HM)
 • "autossa ei ollut mitään teknistä vikaa, joka olisi voinut aiheuttaa äkkipysäyksen, sillä ajoneuvoa kokeiltiin paikan päällä, minulle kotiini ajettaessa, sillä kolarin jälkeen ajaessani ja vuosikatsastuksessa" (HM)
Peräänajaja eli asianosainen HL
 • "edelläajanut pysähtyi kuin seinään" (missä ovat peräänajetun jarrutusjäljet? On olemassa vain peräänajajan kertoma ja noin tai yli 10 m jarrutusjäljet ennen törmäystä, sekä ajoneuvojen yhdessä liikkuessa syntyneet peräänajajan noin metrin mittaiset jarrutusjäljet ja ajoneuvojen suuret vauriot!)
 • "edes jarruvalot eivät näkyneet" (ne toimivat, eivät olleet kuran tai muun peittämät. Mutta minne peräänajajan katse oli suuntautunut juuri ennen törmäystä...?)

Pohtikaa noita kohtia puolueettomasti, ilman tunteenpaloa, avarin mielin, asettukaa molempien osapuolten asemaan, punnitkaa väittämiä - niin olen minäkin joutunut tekemään.

Ja sitten, kun olette päättäneet puntarointinne ja päässeet ratkaisuunne, kertokaa se muillekin - myös minulle.

Ystävällisin terveisin ja Hyvää Uutta Vuotta 2007 toivottaen...

Hannu Mikkonen
Kaamasentie 815
99870 Inari
Asiantuntija Antti Jutila

Hyvä Antti Jutila.

Oletan, että Te edustatte Tapiolassa sitä asiantuntijuutta, jota joskus tarvitaan ja sitä diplomatiaa, jolla pattitilanteet ratkaistaan. Korjatkaa jos olen väärässä. Kiitos.

Uskon myös, että joudutte työssänne asettumaan asiakkaan asemaan - siis paneutumaan yhtiön korvauskäytännön kannalta kiveriin tilanteisiin, ettekä ole pelkästään "yhtiön etujen ajaja" (mistä yhtiön edusta edes olisi kyse, kun molemmat kolariosapuolet ovat Tapiolan asiakkaita?). Siis ilmeisesti asiantuntija hankalassa paikassa?

Mutta eihän tämän pitäisi olla mikään ihmejuttu?
Haastattelemieni asiantuntijoiden mielestä kyseessä "näyttäisi olevan tavanomainen peräänajo, joka lienee aiheutunut peräänajajan"
 • "liian vähäisestä turvavälistä edellä ajaneeseen nähden"
 • "(ehkä) liiallisesta nopeudesta (vain peräänajajan jarrutusjäljet ja molempien ajoneuvojen suuret vauriot!)"
 • "huomion kiintymisestä muuhun kuin liikennetilanteeseen (tapahtumapaikkalla on maisemallisesti kiintoisaa nähtävää vasemmalla eli Saamelaismuseo SIIDA ja ajorata kaartaa samalla loivasti oikealle)"
Liikenneturvan tilastojen mukaan suurin osa peräänajajista väittää edellä ajaneen tehneen äkkijarrutuksen.

Toivottavasti Teillä on ollut aikaa perehtyä kokonaisuudessaan tähän 20.7.2006 noin klo 17.25 Inarissa tapahtuneen liikennevahingon aineistoon ja toivon, että Teille on syntynyt objektiivinen kuva siitä:
 1. mitä tapahtui?
 2. miten asia Tapiolassa hoidettiin?
 3. miten asia olisi tullut hoitaa?
 4. miten se voitaisiin vielä hoitaa?
 5. mitä tästä voisimme oppia ja opimme?
Pallo on Teillä ja maila, jolla palloa lyödään.

Ystävällisin terveisin ja Hyvää Uutta Vuotta 2007 toivottaen...

Hannu Mikkonen
Kaamasentie 815
99870 Inari
Korvauskäsittelijät Wiola Lausniemi ja Kaija Rättyä

Hyvä Wiola Lausniemi ja erityisesti hyvä Kaija Rättyä.

Joskus elämä on paljon yksinkertaisempaa kuin miltä se tuntuu ja näyttää. Niin nytkin.

Lienette perehtyneet korvauspäätöstä tehdessänne (toivottavasti?) huolella 20.7.2006 noin kello 17.25 Inarissa tapahtuneen liikennevahingon asiakirjoihin?

Ainakin päätöstenne perusteella muodostitte myös erittäin nopeasti kuvan kolarin syyllisestä osapuolesta - eihän sillä niin väliä ollut, vaikkei poliisitutkinta ollut edes vielä päättynyt, syyttäjäkään käsitellyt asiaa saatikka, että se olisi ollut käräjillä! Mitäpä tuosta? Päätös tehtiin ja sillä siisti?

Niinkö?
Yritin tehdä perusteluni mielestäni Teidän virheellisestä päätöksenteostanne kyllin selkokielisiksi, ymmärrettäviksi, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta. Miksi?

Yritin valaa Teihin ymmärrystä, että "edes jarruvaloja ei ollut näkynyt" ei tarkoita, että "edes jarruvalot eivät toimineet". Päätöksenne tueksi ja peräänajajan eduksi se näyttää riittäneen vallan mainiosti. Miksi?

Ei näkynyt saattoi tarkoittaa vain kolmea asiaa:
 1. ne olivat rikki (eivät olleet, kts. vahinkoilmoitukseni)
 2. ne olivat peittyneet (eivät olleet, kts. valokuvat näiltä websivuilta)
 3. peräänajajan silmät harhailivat mahdollisesti muualla (juolahtiko tällainen mahdollisuus koskaan mieleenne...?)
 4. peräänajaja havaitsi eri syistä liian myöhään ajatuneensa liian lähelle edellä ajavaa ja törmäys oli väistämätön (juolahtiko tällainen mahdollisuus koskaan mieleenne...? väsymys, pitkä ajomatka ja sen aiheuttama turtumus? ylinopeus?)
Jos keksitte jonkun muun perustelun "näkymättömyyteen", kertokaa se myös minulle. Kiitos.


Edes?
Oliko kovin viisasta käyttää sanaa "edes...?"?
No eipä ollut - paitsi siinä tapauksessa, jos tarkoituksena oli lisätä edellä ajaneen syyllistävää taakkaa. Edes voidaan tulkita, että "siellä olisi ollut jotain muutakin...".

Tuon pienen, mutta merkitykseltään suuren sanan käyttäminen olisi edellyttänyt Teiltä myös lisäargumentointia, perusteita, faktoja, tosiasioita, joilla olisitte voineet täydentää sen merkitystä. Tekemättä jäi...
Suomenkielen huolellinen käyttö ei ollut tässä oikein onnistunut. Miksiköhän?


"...perässä ajaneen HLn kertoman mukaan..."
On kertomaa ja "kertomaa" - ja niillä näyttäisi olleen vissi ero!

Kerroinhan minäkin vahinkoilmoituksessani asioita (kuten mm. jarruvalojen testaamisen ja toimiviksi toteamisen!), joilla ei tosin näyttäisi olleen juurikaan merkitystä päätöksenteossanne - paitsi, jos ne lisäsivät edellä ajaneen syyllisyyttä ("tuntui kuin jarrut olisivat hirttäneet..."). Heh teitä! Että teillä sitä viisauttaa piisaa!


Jos on epäselvää, niin mitä tehdä?
Eikö tässä vaiheessa olisi ollut vähintäänkin soveliasta tarttua puhelimen sarveen ja soittaa tutkintaa hoitavalle poliisille Inariin ja kysyä, "että mitä te siellä kolaripaikalla oikein teitte, tutkitte ja totesitte?" Tai kävellä esimiehen luo, selvittää asia hänelle juurta jaksain - ja samalla sälyttää ratkaisuvalta hänelle. Mutta...
Kun ei niin ei! Teille riitti "perässäajaneen kertoman mukaan...". Niinpä juu...


Perustelunne, kiitos!
Osoittakaa minulle ne fysiikan lait, joiden avulla:
 1. Mercedes voi tehdä äkkipysähdyksen jarruvaloja vilauttamatta (ne toimivat, kts. vahinkoilmoitukseni) ja...
 2. jarrutusjälkiä jättämättä (mm. valokuvat, jotka annan Tapiolan ulkopuolisen asiantuntijatahon analysoitavaksi) ja...
 3. Skoda voi jättää asvalttiin noin tai yli 10 m jarrutusjäljet ja...
 4. aiheuttaa vielä ajoneuvoille laajat vauriot...
 5. päättelette, että Mercedekseni jarruvalot eivät olisi ehkä toimineet... (Kaija Rättyän 10.8.2006 päätös "tahi että ajoneuvo on puutteellisessa kunnossa". Jarruvalothan testattiin, ne toimivat ja minä siitä teille kerroin vahinkoilmoituksessani!).

  Millä Te tämän viimeisimmän olettamuksenne perustelette? Ettehän Te vain väitä minua valehtelijaksi?

  Ilmoitin jo vahinkoilmoituksessani, että "peräänajajan väitettyä kolaripaikalla jarruvalojen näkymättömyyttä, ne testattiin ja todettiin toimiviksi heti tapahtumapaikalla". Ei tämä Teitä heilauttanut! Miksi?


Ystävällisin terveisin ja Hyvää Uutta Vuotta 2007 toivottaen...

Hannu Mikkonen
Kaamasentie 815
99870 Inari


Ristiriitaista...?

Olen jo moneen kertaan näillä sivuilla todennut, ettei fysiikan lakeja voida kumota.

Tässä on Tapiolan puheenvuoro samaan asiaan liittyen!
Vakuutusyhtiö Tapiolan websivu:

"Varaudu myös hankaliin tilanteisiin"...

"Hätäjarrutus lukkiutumattomilla ABS-jarruilla"

"Paina kytkin nopeasti pohjaan ja jarruta samalla mahdollisimman lujaa. ABS-tekniikka pitää pyörät pyörimässä ja jarrutustehon parhaana mahdollisena. Voit ohjata autoa myös täysjarrutuksen aikana. ABS-järjestelmäkään ei kumoa fysiikan lakeja, mitoita siis ajonopeutesi kelin mukaan."

(Korostus/HM)

Lähde: Vakuutusyhtiö Tapiolan "Varaudu myös hankaliin tilanteisiin" -websivu kohta Hätäjarrutus lukkiutumattomilla ABS -jarruilla
Kumosivatko Kaija ja Simo sittenkin fysiikan lait - ja pelkillä sinisillä kuulakärkikynillä?"Ihminen
näkee, niin kuin haluaa nähdä,
kuulee niin kuin haluaa kuulla,
tuntee niin kuin haluaa tuntea,
kokee niin kuin haluaa kokea...

Ja toivoo, että tämä kaikki olisi vain pahaa unta... "Ei tarvittu isommin ennustajanlahjoja, kristallipalloa, teenlehtiä tai sammankonkutua, kun arvelin, etteivät yllä julkaistut avoimet kirjeet synnytä vastinetta Tapiolasta. Miksipä?
Mitä merkitsee yksi hyttysen pierun kokoinen asiakas koko vakuutusmassassa? Ei mitään! Nil!


Mukava on ollut kuitenkin lukea yli 13000 sivuillani kävijän jättämiä satoja palautteita. Melkein olisi jo kirjan ainekset koossa, mutta onneksi (niin onneksi ja ehkä myös vakuutusyhtiön onneksi!) aikani hyvistä toiveistani huolimatta ei ole antanut myöten niiden kaikkien julkaisemiseen websivuillani saatikka paperikansissa - First things first!

Kiitos kaikille palautetta lähettäneille (edellä mainitut avoimen kirjeen vastaanottajat mukaan lukien?)...© 2006-08 Hannu Mikkonen
Kaamasentie 815
99870 Inari