Ajonopeudet, havainnointi ja jarrutus-/pysähtymismatkat

Nopeuden kasvun vaikutuksia

Havaintojen teko vaikeutuu

Kuljettajan havaintojen teko näkökentän laidalla heikkenee, koska kuljettaja joutuu keskittymään enemmän ajoneuvon ohjaamiseen.

Pysähtymismatka kasvaa

Ei tunneta nopeuden vaikutusta pysähtymismatkaan. Jarrutusmatka nelinkertaistuu, kun nopeus kaksinkertaistuu. Matka ei riitä väistämiseen tai pysähtymiseen.

Vahingot

Suurella tilannenopeudella aiheutuu mahdollisessa onnettomuustilanteessa vakavampia vahinkoja kuin alhaisemmalla nopeudella. Kysymys on törmäyspainosta. Nopeuden kasvaessa törmäyksen rajuus kasvaa. Törmäyspaino on suoraan verrannollinen nopeuden neliöön: kun nopeus kaksinkertaistuu, törmäyspaino nelinkertaistuu.

Virheitten määrän kasvu

Ylinopeutta ajava tekee lähes viisinkertaisen määrän ajovirheitä rajoituksia noudattavaan nähden.

Lähde:
virtual.vtt.fi/tieturva/tieturva_1/t103_tiella_tyoskentelyn_vaarat_ja_ongelmat.pptJarrutus-/pysähtymismatkat 40, 50 ja 60 km/h -nopeuksilla

Avainkouluttaja.fi - jarrutusmatka/pysähtymismatkalaskuri

Jarrutusmatkalaskuri - Avainkouluttaja.fi
(kuvan lähde Avainkouluttaja.fi -websivusto)
Linkkejä

Lähde:
http://www.avainkouluttaja.fi/avaink/jarrutusmatkalaskuri.html

Liikenneturvan SWF -animaatio nopeuden ja jarrutusmatkojen välisistä suhteista erilaisilla tienpinnoilla
http://www.liikenneturva.fi/Netti2004/pysahtymismatka.swf

Mainio.net -jarrutus/pysähtymismatkalaskuri
http://www.mainio.net/calculator.asp?path=1;13195;13199;13204;13592

A-vakuutuksen websivuilta
http://a-vakuutus.mmi.fi/index.php?LANG=1&CID=1&CID2=1&PID=17&action=load© 2006-08 Hannu Mikkonen
Kaamasentie 815
99870 Inari